古生物学与埋藏学
论文题目 论文作者
Yang Li, Shunxing Jiang, Feng Yan, Yingxia Ma, Xiaolin Wang
Shunxing Jiang, Junyi Song, Xinjun Zhang, Xin Cheng, Xiaolin Wang
Li Yang, Xiaobo Li, Jun Chen, Robert R. Reisz
Liming Xu, Min Wang, Runsheng Chen, Liping Dong, Min Lin, Xing Xu, Jianrong Tang, Hailu You, Guowu Zhou, Linchang Wang, Wenxing He, Yujuan Li, Chi Zhang & Zhonghe Zhou
Feixiang Wu, Philippe Janvier & Chi Zhang
Fenglu Han, Yilun Yu, Shukang Zhang, Rong Zeng, Xinjin Wang, Huiyang Cai,Tianzhuang Wu, Yingfeng Wen, Sifu Cai, Chun Li, Rui Wu, Qi Zhao and Xing Xu
Haibing Wang & Yuanqing Wang
韩向娜,赵文华,李辰元,华格格根,张笠夫,王丽霞,李阳,汪筱林
韩向娜,赵文华,陈熄,蒋顺兴,汪筱林
Yizi Cao, Xiaodan Lin, Chungkun Shih, Dong Ren
GUANG-HUI XU and XIN-YING MA
Xuanyu Zhou, Rodrigo V. Pegas, Maria E.C. Leal and Niels Bonde